Wordt een ooglidcorrectie vergoed door de zorgverzekeraar?

Wanneer u heeft besloten een ooglidcorrectie te willen ondergaan, vraagt u zich natuurlijk af of de ingreep wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Het antwoord op die vraag luidt als volgt: ‘Een ooglidcorrectie wordt alleen in zeer uitzonderlijke gevallen vergoed.’ Mochten onze cosmetische artsen het vermoeden hebben dat uw ooglidcorrectie vergoed wordt door de zorgverzekeraar, dan zullen wij u uiteraard adviseren om contact op te nemen met de zorgverzekeraar.

Gratis intake

Klaar voor een frisse blik? Plan hier vrijblijvend een intakegesprek in.

Contact

De voorwaarden voor een vergoeding van een ooglidcorrectie

Een ooglidcorrectie wordt dus alleen in uitzonderlijke gevallen vergoed. Toch betekent dat niet dat een vergoeding nooit voorkomt. Het is namelijk aan de zorgverzekeraar om een besluit te nemen over een eventuele dekking van de kosten. Daarbij worden onderstaande voorwaarden meegenomen:

  • Er is sprake van een ernstige belemmering van het gezichtsveld waarbij de huid boven uw bovenooglid de pupil, bij een ontspannen stand, voor meer dan vijftig procent bedekt. Dat komt neer op 1 mm of meer.
  • Er is sprake van verlamde of verslapte oogleden die zijn ontstaan door een aangeboren afwijking.
  • Er is sprake van verlamde of verslapte oogleden door een chronische ziekte die zowel vanaf geboorte als op latere leeftijd is ontstaan.

Mocht uw ooglidcorrectie inderdaad vergoed worden door de zorgverzekeraar, dan verwijzen wij u door naar een ziekenhuis in uw omgeving.

De basisverzekering m.b.t. een ooglidcorrectie

Heeft u het idee dat u aan een van bovenstaande voorwaarden voldoet? Dan zou het kunnen dat uw ooglidcorrectie wordt vergoed. We adviseren om eerst contact op te nemen met de zorgverzekeraar. Ook is het raadzaam een afspraak te maken bij de huisarts die u vervolgens kunt doorverwijzen naar een ziekenhuis.

Het is goed u bewust te zijn dat – wanneer de zorgverzekeraar besluit de ooglidcorrectie te vergoeden – dit wordt verrekend met uw verplichte eigen risico. Als uw eigen risico voldaan is, wordt het resterende bedrag voor de ingreep vergoed tot het maximumbedrag waarvoor u bent verzekerd.

Aanvullende verzekering m.b.t. een ooglidcorrectie

Als een zorgverzekeraar besluit dat uw ooglidcorrectie niet in aanmerking komt voor een vergoeding, dan kunt u altijd nog een beroep doen op een eventuele aanvullende verzekering. In sommige gevallen is een vergoeding vanuit een aanvullende verzekering mogelijk. In de polisvoorwaarden van uw aanvullende zorgverzekering is opgenomen of een ooglidcorrectie wordt vergoed of niet.

Cosmetische reden

Wilt u een ooglidcorrectie laten uitvoeren vanwege cosmetische redenen? Dan wordt de ingreep niet vergoed en dient u de kosten voor een ooglidcorrectie zelf te betalen. De kosten voor een bovenooglidcorrectie van beide ogen bedraagt €990,-. Dit is inclusief intakegesprek, ingreep en nazorg.